ITIL 4 High Velocity IT Eğitimi

ITIL 4 Specialist: High Velocity IT

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT eğitimi, AXELOS’un resmi kurs müfredatına dayanmaktadır ve akredite bir eğitimdir.

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT eğitiminde dijital dönüşüm çerçevesi ve metodları ele alınır ve kuruluşların iş ve IT’nin yakınlaşmasına doğru gelişmelerine ve yeni bir dijital organizasyon oluşturmalarına yardımcı olacak bilgiler işlenmektedir.

Eğitimin sonunda ITIL® 4 kavram ve terminolojisi, faaliyetleri, alıştırmaları ve kursa dahil olan örnekler sayesinde, ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT sertifikasyon sınavını geçmek için ilgili bilgileri edineceksiniz.

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT kursu, uygulayıcıların dijital organizasyonların ve dijital işletim modellerinin yüksek hızdaki ortamlarda nasıl işlediğini keşfetmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu kurs Çevik ve Yalın gibi çalışma uygulamalarının ve Bulut, Otomasyon ve Otomatik Test gibi teknik uygulamaların ve teknolojilerin kullanımını içerir. Bu uygulamaların ve teknolojilerin odağı, maksimum değer elde etmek için ürün ve hizmetlerin hızlı bir şekilde sunulmasıdır.

Katılımcı Profili :
Dijital olarak daha etkin hale gelen kuruluşlarda çalışan BT ve hizmet yönetimi uygulayıcılarına yöneliktir. Geleneksel BT ve hizmet yönetimi kavramlarını bilenlerin ‘dijital’i güvenle tartışmasına, pratik yeterlilikler geliştirmesine ve yeni kavramları, teknikleri ve teknolojileri çalışma yöntemlerine entegre etmelerine yardımcı olacaktır.

Öğrenme hedefleri:
Dijital dönüşüm frameworkü olarak ITIL
Dijital işletmelerin yüksek hızdaki doğasına ilişkin kavramları anlama
Dijital ürün yaşam döngüsünü ITIL işletim modeli açısından kavrama
ITIL kılavuz ilkelerinin ve diğer temel kavramların yüksek hızlı BT sağlamadaki önemini anlama
Dijital ürünlerle değer elde etmeye nasıl katkıda bulunacağınızı anlama

Ön Koşullar:

ITIL4 Foundation sertifikası

Eğitim İçeriği:

Modül 1: Ders Tanıtımı
ITIL® 4 Sertifika Programı
Ders Bileşenleri
Ders Gündemi
Modül Sonu Egzersizleri
Sınav Detayları

Modül 2: Yüksek Hızlı BT’ye Giriş
Yüksek Hızlı BT
Dijital teknoloji
Dijital Organizasyonlar
Dijital Dönüşüm

Modül 3: Yüksek Hızlı BT Yaklaşımları
Yüksek Hızlı BT Yaklaşımlarının Alaka Düzeyi
Detaylı Yüksek Hızlı BT Yaklaşımları

Modül 4: Yüksek Hızlı BT İşletim Modelleri
ITIL Perspektifi
Yüksek Hızlı BT Yönleri
Yüksek Hızlı BT Uygulamaları

Modül 5: Yüksek Hızlı BT için ITIL Yapı Taşları
Dijital Ürün Yaşam Döngüsü
Hizmet Değer Akışları
Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu
ITIL Yönetim Uygulamaları

Modül 6: Yüksek Hızlı BT Kültürü
Anahtar Davranış Kalıpları
ITIL Kılavuz İlkeleri

Modül 7: Amaçları Destekleyecek Kavram ve Modeller
Etik
Design Thinking

Modül 8: Çalışanları Destekleyecek Kavram ve Modeller
Hizmet Çevikliği için Yeniden Yapılandırma
Güvenlik kültürü
Stres Önleme

Modül 9: İlerlemeyi Destekleyecek Kavram ve Modeller
Karmaşık Ortamlarda Çalışma
Yalın Kültür
ITIL Sürekli Gelişim Modeli

Modül 10: Yüksek Hızlı BT Amaçları ve Teknikleri
Yüksek Hızlı BT Hedefleri
Yüksek Hızlı BT Teknikleri

Modül 11: Değerli Yatırım Teknikleri
Önceliklendirme Teknikleri
Minimum Geçerli Ürün ve Hizmetler
Ürün / Hizmet Sahipliği
A / B Testi

Modül 12: Hızlı Geliştirme için Teknikler
Hızlı Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar
Kod Olarak Altyapı
Sürekli İş Analizi
Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım (CI / CD)
Sürekli Test
Kanban

Modül 13: Esnek Operasyon Teknikleri
Esnek Operasyonlara Giriş
Technical Debt
Kaos Mühendisliği
Definition of Done
Sürüm Kontrolü
Algoritmik BT İşlemleri
CHATOPS
Saha Güvenilirliği Mühendisliği (SRE)

Modül 14: Birlikte Yaratılan Değer Teknikleri
Ortak Yaratılan Değerle İlgili Temel Kavramlar
Hizmet Deneyimi

Modül 15: Garantili Uyumluluk Teknikleri
DevOps Denetim Savunma Araç Seti
DevSecOps

ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

Bir Cevap Yazın

error: Content is protected !!