ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve Eğitimi

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve kursu,  güçlü ve etkili bir stratejik yöntem ile öğrenen ve gelişen bir BT organizasyonu oluşturmak için gerekli pratik becerileri sağlar.

ITIL® 4 kavram ve terminolojisi, faaliyetleri, alıştırmaları ve kursa dahil olan örnekler sayesinde, ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve sertifikasyon sınavını geçmek için ilgili bilgiler bu eğitimde sunulmaktadır.

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve kursu, uygulayıcılara gerekli çeviklikle sürekli iyileştirmeyi planlamak ve sunmak için pratik ve stratejik bir yöntem sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yön ve stratejinin şekillendirilmesinde veya sürekli gelişen bir ekibin geliştirilmesinde yer alan her seviyedeki yöneticilere yöneliktir. Hem pratik hem de stratejik unsurları kapsayacaktır. Bu nedenle, ITIL 4 Managing Professional ve ITIL 4 Stratejik Lider akışlarının her ikisinin de önemli bir bileşeni olan ortak modüldür.

 

 

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve Eğitim İçeriği

Modül 1: Ders Tanıtımı

DPI Genel Bakış
ITIL® 4Sertifikasyon Planı
Kurs Öğrenme Hedefleri
Kurs Bileşenleri
Kurs  Gündemi
Egzersizler
Örnek Olay: Axle Araç Kiralama
Örnek Olay: Handy
Sınav Detayları

Modül 2: DPI’nin Temel Kavramları

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Direction’ın Temelleri
Planlamanın Temelleri
Geliştirmenin Temelleri
Diğer Temel Öğeler

Modül 3: Hizmet Değer Zinciri ve Kılavuz İlkeler aracılığıyla DPI

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
SVS ve DPI
Yol Gösterici İlkelerle DPI

Modül 4: Strateji Yönetiminde Direction’ın Rolü

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Startegy Yönetimine Giriş
Etkili Stratejiler Geliştirme

Modül 5: Stratejilerin Uygulanması

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Riskleri Yönetme
Portföy Yönetimi ile Karar Verme
Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) ile Yönetim

Modül 6: Değerlendirme ve Planlamaya Giriş

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Temel Değerlendirme Kavramları
Etkili Değerlendirmeler Yapmak
Temel Planlama Kavramları

Modül 7: VSM ile Değerlendirme ve Planlama

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
VSM ile tanışın
Değer Akışı Haritaları Geliştirme
VSM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Modül 8: Ölçüm, Raporlama ve Sürekli İyileştirme

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Ölçüm ve Raporlama
Ölçümlerin ve Metriklerin Hizalanması
Başarı Faktörleri ve Temel Performans Göstergeleri
Devamlı gelişim

Modül 9: Boyutlar ve SVS ile Ölçümler ve Sürekli İyileştirme

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Dört Boyut İçin Ölçümler
Hizmet Değer Zincirinin Sürekli Geliştirilmesi ve Uygulamaları

Modül 10: OCM İlkeleri ve Yöntemleri

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
OCM’nin Temelleri
DPI ve Hizmet Değer Zinciri boyunca OCM
Direnç ve Takviye

Modül 11: İletişim İlke ve Yöntemleri

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
Etkili İletişimin Temelleri
Paydaşlarla İletişim

Modül 12: Dört Boyut Kullanan SVS Geliştirme

Modülde Kapsanan Anahtar Terimler
Modül Öğrenme Hedefleri
SVS’deki Organizasyonlar ve İnsanlar
SVS’deki Ortaklar ve Tedarikçiler
SVS’de Değer Akışları ve Süreçleri
SVS’de Bilgi ve Teknoloji

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve Katılımcı Profili

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve kursu, temel olarak hizmet yönetiminde ilk adımlar atmak isteyen veya ITIL’in önceki sürümlerini ve / veya diğer endüstri en iyi uygulama kaynaklarını bilen katılımcıları ve iş alanlarını temel olarak hedefler.

Bu kurs ve ilgili sertifika aşağıdaki roller için yararlı olabilir:

BT Destek Elemanı
BT Danışmanları
İşletme Yöneticileri
İş Süreci Sahipleri
BT Geliştiricileri
Servis sağlayıcıları
Sistem Entegratörleri
Bir Devops ekibinde çalışan herkes

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve Eğitimi Öğrenme Hedefleri

Bu dersin sonunda katılımcılar:

Yönlendirme, planlama, iyileştirme ile ilgili temel kavramları anlar.
Yönlendirilecek ve / veya planlanacak şeyin kapsamını anlayın ve bu bağlamda temel ilke ve planlama yöntemlerini ve planlarını nasıl kullanacağını bilir.
GRC’nin rolünü kavrar ve ilke ve yöntemlerin hizmet değer sistemine nasıl entegre edileceğini bilir.
Tüm iyileştirme türleri için sürekli iyileştirmenin temel ilke ve yöntemlerinin nasıl kullanılacağını kavrar ve bilir.
İletişim ve Örgütsel Değişim Yönetimi’nin temel ilke ve yöntemlerini yönlendirme, planlama ve iyileştirmeye nasıl kullanacağını kavrar ve bilir.
Yönlendirme, planlama ve iyileştirme konularında ölçüm ve raporlamanın temel ilke ve yöntemlerinin nasıl kullanılacağını anlar ve bilir.
Değer akışlarını ve uygulamalarını nasıl yönlendireceğini, planlayacağını ve geliştireceğini anlar ve öğrenir.

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve Eğitim Ajandası

ITIL4 DPI 1.gün

Modül 1 Kurs öncesi okumaya dayalı olarak ITIL 4 Ders Tanıtımı ve Özeti
Modül 2 DPI’nin Temel Kavramları
Modül 3 Hizmet Değer Sistemi ve Yol Gösterici İlkeler aracılığıyla DPI
Modül 4 Strateji Yönetiminde Yönün Rolü
Modül 5 Stratejilerin Uygulanması
Modül 6 Değerlendirme ve Planlamaya Giriş

ITIL4 DPI 2.gün

Modül 7 VSM ile Değerlendirme ve Planlama
Modül 8 Ölçme, Raporlama ve CI
Modül 9 Boyutlar ve SVS ile Ölçüm ve CI
Modül 10 OCM İlke ve Yöntemleri

ITIL4 DPI 3.gün

Modül 11 İletişim İlke ve Yöntemleri
Modül 12 Dört Boyutu Kullanarak SVS Geliştirme
Sınav Hazırlığı (Örnek sorular ve case study çalışması)
Resmi Akredite ITIL4 DPI Sınavı (Eğitimin sonunda sınıfta kağıt ortamında)

ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

Bir Cevap Yazın

error: Content is protected !!