ITIL Uygulama ve Otomasyon Eğitimi

itil-boxed-logoITIL UYGULAMALARI EĞİTİMİ

ITIL süreçlerinin uygulanması ve otomasyonu için çeşitli yazılımlar kullanmak gereklidir. Sektörde ITIL uyumluluğu bulunan pek çok yazılım yer almaktadır. Bunların ITL süreçlerine uyumlulukları PinkElephant ve Axelos tarafından değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır.

Burada önemli olan nokta bu tür ITIL süreçleri otomasyon ürünlerinin ITIL’a uyumluluklarının , ITIL süreçlerini kurumunda uygulamak isteyen ekipler için hazır ve hızlı bir başlangıç noktası oluşturmasıdır.

Kurumlarda genellikle öncelikle ITIL’a uyumlu bu tür ürünlerin kendi süreç rehberlerini ve süreç akış şemalarını izlemeye çalışmaları önerilir. Öte yandan ürünlerin ITIL yorumlarını inceleyip en yakın bulunandan yola çıkmak ve süreçleri hazır olan ürüne göre ilerletmeye çalışmak genellikle daha emin ve hızlı bir yol olacaktır.

Bu ürünleri geliştiren ciddi ve büyük yazılım firmaları ve bunları değerlendiren ITIL uzmanları bu ürünleri olduğu haliyle kullanmayı ITIL’ın (belirtilen sayıda) sürecine uyumluluk için başlangıçta yeterli olacağını temin etmektedir.

Kurumlarımızda yapılan en büyük hatalardan birisi, bu ürünlerin beraberinde getirdiği ITIL süreç deneyimi ve birikimini tam kavramdan, ITIL’ın süreç detaylarını da tam bilmeden, “kendi özel servis yönetimi süreçlerini tasarlama” gibi bir lükse ve ileri seviye konuma daha ilk günden geçmeye çalışmalarıdır.

itil_retina-2-250x250Bu kendine özel süreçler tasarlama girişimi hem uzun, hem pahalı hem de çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan çalışmalardır. Ürünün yapısını ve akışını bozduğu gibi, ürünlerin bakım yapılamaz, sürdürülemez, güncellenemez, destek alınamaz hale gelmesine neden olan bu durum çok riskli bir ITSM başlangıcı olarak kabul edilir.

ITIL Practitioner müfredatında yol gösterici ilkelerden biri de “Keep it Simple” mottosudur. ITIL uygulamacılarına en önemli tavsiyelerden biri sade ve amaca yönelik araçlar kullanmak ve daha az bürokrasi ile daha çok “Value” sağlamaktır. Değere odaklanma (Focus on Value) ITIL uygulamalarının en önemli bir diğer prensibidir. Hızlı bir şekilde değeri oluşturmak ve bu sürenin (Time to Value) kısa olması günümüzde en önemli beklentilerden biridir.

ITIL otomasyonu için kullanılacak ürünlerde yıllar süren projelerle ITSM süreç otomasyonu yapmaya çalışmak bu nedenle ITIL tarafından da önerilmiyor.

Geçmişte uzun yıllar süren, bir türlü bitmeyen ITSM projeleri yapıldığını ve sonunda nerdeyse tümünün ürünle beraber kaldırılıp atıldığını, tüm süreç çalışmalarının, tüm ürün özelleştirmelerinin, tüm ürün ve süreç eğitimlerinin ve workshoplarının çöpe gittiğini gördük ve üzüldük.

Bu durumda ITSM Uygualama ve Otomasyonu konusunda doğru bir bilgi ve eğitimin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu eğitimin amacı ITIL süreçleri ve ürünlerin karşılaştırılması ve ITIL uygulamacılarının ürünlerle nasıl ITIL otomasyonunu yapacaklarını öğretmektir.

ITIL UYGULAMALARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1.Gün 

ITIL Temel Tanımları ve Açılış

ITIL Süreçlerine Giriş

Süreç Yönetimi Temel Prensipleri

ITIL Otomasyonu ve ITIL’in Otomasyona Bakışı

ITIL Süreçlerinin Hangileri Otomatize Edilebilir

ITIL Yazılımlarına Genel Bakış

ITIL Süreçlerinin Otomasyonu İçin Gereklilikler

Otomasyonunu konuşacağımız 16 ITIL Sürecinde Yazılımlardan Neler Beklemeliyiz

Yazılım üreticilerine göndermemiz gereken RFI içerikleri neler olmalıdır

Yazılımın ITIL uyumluluğu ile ilgili cevap vermesi gereken sorular

Aşağıdaki 16 ITIL süreci nasıl otomatize edilir bunun üzerinde tek tek gereksinimler ve kriterler paylaşılacaktır, bu kriterlerin kurum özelinizde değerlendirilmesi ve RFI oluşturma bu eğitimin çıktılarından birisi olacaktır.

• Incident Management
• Problem Management
• Event Management
• Request Fulfillment
• Change Management
• Service Asset & Configuration Management
• Knowledge Management
• Service Portfolio Management
• Service Level Management
• Financial Management
• Service Catalog Management
• Availability Management
• Capacity Management
• Release & Deployment Management
• IT Service Continuity Management
• Asset Management

2.Gün 

ITSM Implementasyon Workshop Çalışması

ITSM Proje Simulasyonu ve Grup Çalışması

ITSM Yazılımları Lab Uygulaması (Uygulamalı Workshop)

Yazılımların ITIL Süreç Kitaplıkları ve Metodları

Yazılımların ITIL Süreçleri En İyi Pratikleri ve Rehberleri

Yazılımlar ITIL’ın Hangi Süreçlerine Uyuyor Analiz ve Karşılaştırma

Yazılımların Uyum Sağladıkları Kriterlerin ve Fonksiyonalitenin Analizi

Yazılım Arayüz ve Yönetim Ekranları Neler Sağlıyor

Süreç Akışları ve Otomasyonunda Sağladıkları Kolaylıklar

Varlık Yönetimi ve CMDB Yetenekleri

Yazılımların Raporlama ve Dashboard Yetenekleri

Derste Kullanılacak Lab Dosyaları

Bir Cevap Yazın

error: Content is protected !!